Kennel Arnakkekilden

v. Jane og Kjeld Skjøth-- Vesterled 17 - 8600 Silkeborg - Telefon: 86 81 42 76 / 30 29 42 76 Mail: arnakkekilden@gmail.com